Isbladslagunen

Planerad vattenverksamhet i Isbladsviken
Avgränsningssamråd

Strategisk plan

Information

PLANERAD VATTENVERKSAMHET I ISBLADSVIKEN

Kungliga Djurgårdsförvaltningen avser att utföra åtgärder i Isbladsviken, beläget i den östra delen av Nationalstadsparken på Djurgården. Allmänhetens synpunkter är värdefulla för projektet och Kungliga Djurgårdsförvaltningen bjuder härmed in till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Projektet Isbladslagunen är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Gaia arkitektur, Stockholms Stad och Världsnaturfonden WWF.

ÅTGÄRDEN

Åtgärden omfattar att anlägga ett stenrev med tillhörande öar vilket skapar en skyddad lagun, en miljö som är gynnsam för växter, fiskar och fåglar. Syftet med revet är att det ska utgöra ett vågskydd i Isbladsviken och därmed hindra erosionen av stränderna och övriga grundområden. Åtgärden syftar även till att skapa pedagogiska värden samt att ytterligare förstärka Nationalstadsparkens värde för friluftsliv och rekreation.

DU HAR MÖJLIGHET ATT YTTRA DIG

I samrådsunderlaget beskrivs den planerade verksamheten, områdesförutsättningar samt de aspekter som kan påverkas av den planerade verksamheten. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och tänkta miljöeffekter samt innehåll i kommande miljökonsekvens-beskrivning.

SAMRÅDSMÖTE

Välkommen att delta på samrådsmöte torsdagen den 7 december 2023 klockan 18.00–19.30 på Djurgårdsförvaltningens kansli på Stora Skuggans väg 22. Anmäl gärna ditt deltagande genom att maila kontakt@isbladslagunen.se senast 4 december.

FÖR FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER GÄLLANDE DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN
Kontaktinformation
E-post: kontakt@isbladslagunen.se
Brev: Gaia Arkitektur AB
Grindsgatan 31
118 57 Stockholm 
Märk brevet med: “Isbladslagunen“

Kontaktperson: 

Marta Bohlmark
E-post: kontakt@isbladslagunen.se

Ange gärna följande när du lämnar dina synpunkter:

– För- och efternamn
– Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer eller adress)
– Om du representerar exempelvis en organisation eller förening

Samrådet pågår mellan 24 november och 22 december 2023. 

 

Information om behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter och yttranden kommer att sammanställas av Stockholms stad som part i projektet. Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

 

 


Tryck på länkarna nedan för att ta del av samrådsunderlaget samt bilagor:

Strategi

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en ny lagun i Stockholms inlopp. 

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Gaia arkitektur, Stockholm Stad och Världsnaturfonden WWF med stöd av expertis och konsulter. Projektet finansieras bland andra av Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och Vattenmyndigheten via LOVA, samt av WWF. 

map

Har du synpunkter?

Vi vill gärna höra från dig om du har synpunkter kring åtgärden

50 +
Lorem ipsum dolor

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes

50 +
Lorem ipsum dolor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
50 +
Lorem ipsum dolor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes

Projekt

I projektet MASSA Ekosystemtjänster identifierades fem platser vars ekologiska funktioner och livsmiljöer gått förlorade men som kan återskapas och nyskapas. 

Skärmavbild 2023-11-16 kl. 20.58
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 17.12
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 15.01
Läs mer
220524_rålambshovsparken
Läs mer
Screenshot 2023-11-17 17.07
Läs mer
Previous slide
Next slide

Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skärmavbild 2023-11-20 kl. 09.41
Luc Pagès
Processledare MASSA, Ingenjör och arkitekt

Organisation: Stockholms stad

Kontakt
nedladdning
Marta Bohlmark
Processledare MASSA, Arkitekt

Organisation: Gaia arkitektur

Kontakt
Katarina_Forslow_edited1
Katarina Forslöw
Projektledare vattenfrågor, Miljöförvaltningen
Organisation:
Stockholms stad
Kontakt
Oliver Karlöf_Ovanliga matsvampar_foto Linda Pried
Oliver Karlöf
Marinekolog och
fiskekonsulent
Organisation:
Stockholms stad
Kontakt
ania
Ania Öst
Arkitekt/Forskare
Landskapsurbanism
Organisation: Gaia arkitektur & KTH Arkitekturskolan
Kontakt
Dan Svensson
Marin konstruktion
Organisation:
ELU
Kontakt
1669920122171
Åsa Andersson
Miljösamordnare
Organisation:
Stockholms stad
Kontakt
Jan Wijkmark
Systemekolog och
hållbarhetsspecialist
Organisation: White arkitekter
Kontakt

Initiativets bakgrund

Initiativet för projektet Isbladslagunen kommer ur projektet MASSA – ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker hur sten från tunnelbanans utbyggnad kan användas för att skapa nya livsmiljöer på flertalet platser i Stockholms inre arkipelag. Isbladslagunen är en av dessa platser som särskilt valts ut för sin stora potential att bidra till ökad biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem i Östersjön. 

 

Här kan du läsa mer om MASSA

Contributors

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt

För mer information om oss och pågående projekt, vänligen kontakta oss via formuläret. Vi välkomnar samarbete och diskussioner som kan bidra till vår vision om en hållbar och livskraftig framtid.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.