Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan – kulturliv
och konstupplevelser för fler