Djurgårdsrevet

Isbladslagunen – ett livskraftigt vattenlandskap på Djurgården som en
förlängning av nationalstadsparken ut i saltsjön.