Gamla stan/Riddarholmen

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan – kulturliv
och konstupplevelser för fler

Rålambsrevet

tadsnära biologisk mångfald – promenader och pedagogik nära vatten

Årstarevet

En akvatisk oas mellan stadsdelar – naturupplevelser i staden på
respektfullt avstånd

Skeppsholmsstranden

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan – kulturliv
och konstupplevelser för fler

Djurgårdsrevet

Isbladslagunen – ett livskraftigt vattenlandskap på Djurgården som en
förlängning av nationalstadsparken ut i saltsjön.